Powiatowy  Inspektorat
   Nadzoru Budowlanego
                w Brzegu   

KOMUNIKATY i ZARZĄDZENIA

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim 

 

Zarządzenia 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim

 nr 7/20 a dnia 23.07.2020 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 roku

nr 6/20 z dnia 06.0.2020 r. w sprawie  zasad obsługi interesantów w siedzibie organu

 

KOMUNIKAT nr 4/2020

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim
w sprawie obsługi interesantów

 

**********************************************

 

KOMUNIKAT nr 3/2020

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim,
do właścicieli zarządców budynków użyteczności publicznej w sprawie obowiązku
prowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego
w tym systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji.

********************************************** 

Komunikat Prezesa Krajowej lzby Kominiarzy do właścicieli i zarządców
budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2020/2021.

 

**********************************************

 

KOMUNIKAT nr 2/2020
do właścicieli i zarządców

obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

**********************************************

 

KOMUNIKAT nr 1/2020
w sprawie przyjęcia następujących
wytycznych w sprawie rozpatrywania spraw z zakresu nadzoru budowlanego
w czasie trwania epidemii.

*********************************************

 

Komunikat nr 3/2019
do właścicieli, zarządców i użytkowników
obiektów budowlanych w celu zminimalizowania  przyczyn wystąpienia zagrożeń pożarowych.

*********************************************

 

Komunikat z dnia 07.08.2019r., do właścicieli i użytkowników obiektów budowlanych,
w związku występującymi zagrożeniami dotyczącymi,
urządzeń i instalacji zasilanych gazem płynnym 

*********************************************

 

Komunikat z dnia 12.07.2019r., do właścicieli i użytkowników obiektów budowlanych,
w związku występującymi zagrożeniami dotyczącymi, urządzeń i instalacji gazowej